menu

Popis radova:

 1. Bogdanka Poznanović, Srce-predmet, 1970., super 8 mm, boja, zvučni, 2'03''
 2. Marijan Molnar, Marx-Bakunin, 1980., super 8, boja, bezzvučni, 6'57''
 3. Marijan Molnar, Tri odnosa tijelo-ambijent, 1978., super 8, boja, bezzvučni, 3'29''
 4. Naško Križnar (OHO grupa), Pokop faraona, 8 mm, c/bm bezzvučni, 4'37''
 5. Naško Križnar (OHO grupa) , Eve of Destruction, 1966., 8 mm, c/b film, zvučni (glazba: Barry McGuire), 2’39’’
 6. Naško Križnar (OHO grupa), Devetnaesti živčani slon, 1966., 8 mm, c/b, zvučni (glazba: Rolling Stones), 4’03’’
 7. Naško Križnar (OHO grupa), Projekt 3, 1969., 8 mm, boja, zvučni (glazba: Čajkovski), 0’42’’
 8. Nuša i Srečo Dragan, Linija srca, 1977., video, boja, zvučni, 0'29''
 9. Nuša i Srečo Dragan, S istoka na istok, 1978., video, boja, bezzvučni, 1'38''
 10. Nuša i Srečo Dragan, Video slikanje, 1979., video, boja, zvuk, 2'14''
 11. Radomir Damnjanović Damnjan, Zastava, 1974., 8 mm, boja, bezzvučni, 7'23''
 12. Radomir Damnjanović Damnjan, Od rada ka stvaralaštvu, 1977., video, c/b, zvučni, 21'28''
 13. Radomir Damnjanović Damnjan, Čovjek od novina ili mogućnosti za komunikaciju, 1973., video, c/b, bezzvučni, 1'12''
 14. Radomir Damnjanović Damnjan, Svakodnevni ritual ispijanja kave, 1976., video, c/b, zvučni, 15'24''
 15. Slobodan Tišma (KOD grupa), Šuma duša, 1974., 8 mm, c/b, bezzvučni, 3'34''
 16. Grupa TOK, Urbana guerilla, 1972., video, boja, zvuk, 1'34''
 17. Vlado Martek, Prije nego počnem pisati pjesme, moram pokupiti smeće s ulice, 1985., video, boja, bezzvučni, 2'55''
 18. Vlado Martek, Sven Stilinović, Priznaj da si umjetnik, 1985., video, boja, zvučni, 1'38''