menu
The Analogical Mirrors
Yamanaka Suplex, Otsu-city, Shiga, Japan
06. studeni 2020. - 06. prosinac 2020.

SLUŽBENA STRANICA

kustos: Takuya Tsutsumi


Kao što su socijalizam ili komunizam nekoć u povijesti izazivali kapitalizam, čini se da virus COVID-19 fizički čini istu stvar neoliberalizmu sa strane prirode, a ne kulture. S tim kontekstom pandemije s kojom se sada suočavamo, izložba pod nazivom The Analogical Mirrors (Analoška zrcala) usredotočuje se na početak globalizacije od 1492. godine, kada je zapadna Europa počela kolonizirati ostatak svijeta i širila svoju jedinstvenu modernost, suprotstavljajući izraze perifernih umjetnika koji relativiziraju takve ideologije i samu zapadnjačku vrijednost. Nadalje, ova izložba postavlja publiku u automobil kao način kontrole zaraze, a posjetitelju se stoga može omogućiti da izložbu doživi samo putem svojih automobila, što također ima za cilj pružiti nam priliku da preispitamo ono što vidimo modernost.


Umjetnici:
Kenichi Ishiguro, Taro Komiya, Daiki Honda, Kai Maetani, Naosuke Wada, Anna Miyaki, Kai
Sakamoto, Shun Kimura, Yugo Konishi, Shu Ogasawara, Ryo Wakabayashi, Yu Cheng-Ta, András
​Cséfalvay, Patrycja Plich, Jarosław Kozłowski

Vezani sadržaj