menu
Beral Madra

Beral Madra je kritičarka i kustosica, direktorica Galerije BM (1984-1990), a od 1990. godine upravlja BM Centrom za suvremenu umjetnost u Istanbulu. Bila je koordinator 1. (1987) i 2. (1989) Istanbulskog bijenala, kustosica izložbi turskih umjetnika na 43, 45, 49, 50 i 51 Venecijanskom bijenalu i ko-kustosica izložbe Modernitet i memorija – recentna umjetnost islamskog svijeta na 47. venecijanskom bijenalu. Od 1984. godine u svom umjetničkom centru i drugim javnim prostorima u Istanbulu organizirala je samostalne izložbe 50 lokalnih i međunarodnih umjetnika.