menu
kolekcija marinko sudac

Kolekcija Marinko Sudac iz Zagreba obuhvaća umjetnička djela idejno progresivne avangardne, neoavangardne i postavangardne umjetnosti te morfološki i po konceptu sličnih umjetničkih pojava i raznorodnih praksi eksperimentalne umjetnosti nastalih u vremenskom rasponu od početka 20. stoljeća sve do pada Berlinskog zida.

Heterogena Kolekcija sadrži velik broj umjetničkih djela: od umjetničke i stručne korespondencije, ponekad čitavih arhiva i biblioteka, slika na platnu, crteža, kolaža, grafika i drugih slikarskih i grafičkih tehnika, preko umjetničkih fotografija, dokumentarnih fotografija, fotograma i drugih fotografskih eksperimenata, filmskih zapisa i eksperimentalnih antifilmova, do umjetničkih koncepata, projekata, nacrta, skulptura, objekta, instalacija i ambijenata. Interesno područje istraživanja Kolekcije zahvaća prostor od Baltika do Crnog mora, s posebnim naglaskom na teritorij Središnje i Istočne Europe.

Strategija sakupljanja

Sakupljačka strategija kolekcionara usmjerena je na sustavno otkrivanje, istraživanje i promoviranje avangardnih praksi koje su uslijed povijesnih, društvenih i političkih okolnosti bile marginalizirane, zabranjivane te katkada u potpunosti negirane. U tom smislu Kolekcija je u odnosu na već postojeće europske umjetničke funduse regionalno jedinstvena te predstavlja neiscrpan izvor za proučavanje avangardne umjetnosti i svojevrsnu dinamičnu platformu za razmjenu znanja o fenomenu avangarde. O tome svjedoče brojne studijske i retrospektivne izložbe, manifestacije, popraćene relevantnim opsežnim publikacijama ili pojedinačnim studijama, stručnim periodikama, izdanim u okviru istraživačkih projekta i u suradnji s brojnim važnim institucijama, stručnjacima, teoretičarima, povjesničarima umjetnosti i umjetnicima iz cijelog svijeta.