menu
Marinko Sudac s Robertom di Vitom, sinom umjetnika Franca di Vita (1927. - 2018.) Gruppo Operativo R (aktivna 1964., stvarali unutar pokreta arte programmata).
13. travanj 2022.