menu
esej o autorubibliografijautjecaji autora
MIRKO RADOJIČIĆ
1948. - 2004.
zemlja
Ex Yugoslavia
period
1968-1989

(Bojište kod Nevesinja, 1948 – Pariz, 2004) Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Član grupa KÔD i (∃ – KÔD od 1971. do 1973. Član uredništva časopisa Indeks i Tribine mladih. Bavio se konceptualnom umjetnošću, fotografijom, teorijom književnosti, teorijom umjetnosti i prevođenjem. Živio u Dijonu u Francuskoj, gdje je predavao na Sveučilištu.