menu
esej o autorubibliografijautjecaji autora
VERBUMPROGRAM
1964. - 1974.
zemlja
Ex Yugoslavia
period
1968-1989

Verbumprogram je umjetnička grupa koju čine Ratomir Kulić i Vladimir Mattioni. Za sebe tvrde da su „više od pojedinca, a manje od grupe“, smješteni su „prije povijesti i nakon umjetnosti“. Teško je kategorizirati rad Verbumprograma, ali stavlja ih se u kontekst nove umjetničke prakse, konceptualne umjetnosti, dematerijalizacije umjetničkog djela i nove geometrije.

Kao umjetnički par Verbumprogram Kulić i Mattioni djeluju od 1974. g. Polja umjetničkog djelovanja su prošireni mediji, grafika, skulptura, teorija vizualnih umjetnosti.  Ratomir Kulić živi u Novom Sadu, a Vladimir Mattioni u Zagrebu.

Ratomir Kulić rođen je 1948. g. u Rumi u Srbiji. Diplomirao je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 1960-ih zanimaju ga poezija i jezik, a u kasnim 1960-ima ispituje procese mentalnog opažanja.

Vladimir Mattioni rođen je 1943. g. u Rumi u Srbiji. Završio je Arhitektonski fakultet u Beogradu. Tijekom 1960-ih zanima ga područja scenskih rješenja i dizajna, a kasnih 1960-ih prebacuje se na medij filma.

esej o autoru